Avís legal

Cervera Aventura copyright 2014 © Reservats tots els drets.

 

La present web és propietat de Marc Llobet Cardona, d'ara en endavant, Cervera Aventura queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització expressa de Cervera Aventura i dels propietaris de les marques que apareixen en la mateixa.

 

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pot portar a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l’autorització expressa per part de Cervera Aventura i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent.

 

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

 

Cervera Aventura rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions i/o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanet.

Depenent del tipus de climatologia o estat o lloc de l'activitat és suspendrà l'activitat intentant remplazarla per un altre dia.

No s'abonaran les activitats si es fa més de mitja hora tard, si anul·la l'activitat 48 hores abans etc.

 

Cervera Aventura rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb pàgines web de Cervera Aventura

 

Cervera Aventura no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per el fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

Els usuaris d’aquestes pàgines queden informats de que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereix garanties absolutes de seguretat. Cervera Aventura s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fets.

 

Cervera Aventura adoptarà les mesures al seu alcans per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la privacitat. L’usuari autoritza Cervera Aventura per l’obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l’usuari (cookies), solament a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d'acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de Cervera Aventura de forma contraria a lo disposat per las normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no es poden excluirse.